Odvjetnici Brazil i Portugal! Svi odvjetnici online.


Prestanak radnog ugovora u Portugalu - L E Globalni centar znanja


Ugovori o radu može doći do kraja razloga: isteka otkaz na inicijativu poslodavca, na inicijativu zaposlenika (raskid ugovora ili obavijesti) i raskidaRadnik može odmah raskinuti ovaj ugovor u slučaju da je portugalska zakon kvalificira kao"pravednu stvar", ovisi o samo o obavijesti poslodavca o namjeri da je rekla. Nastavci pod kolektivnu ili individualnu rezervaciju datoteka, terminskih ugovora radnje i postupak raskida ugovora o nalogu službe zahtijevaju plaćanje naknade za otkaz. Pravni najmanje izlazne naknade povezane s prestankom ugovora o radu sklopljenog danas će se obračunati s obzirom na dvanaest dana plaća (osnovna plaća plus staža obračun plaće) za svaku godinu radnog staža. U slučaju nezakonitog otkaza, zaposleni ima pravo pokrenuti sudski postupak, da bi ukidanje propisa s prestankom poslodavca Ovisno o vrsti postupka, što je dovelo do izbjegavanja ugovora, mogu se primijeniti različiti pravne procedure i rokove. Ako je donošenje odluke o prestanku biti proglašen ništavim, u principu, zaposlenik ima pravo da se oporavi i nastavi rad pod ugovor o radu. Ako je vraćanje radnika nemoguće, ili u slučajevima kada poslodavci su protiv vraćanja mandata (ako je primjenjivo) radnik ima pravo na naknadu zbog nezakonitog otkaza.