Odvjetnici Brazil i Portugal! Svi odvjetnici online.


Cassio F, brazilski pravnik, Portugala, Bueno, partner


Transfer tehnologije, Sao Paulo (Bachelor of arts)

Cassio F, brazilski odvjetnik, specijaliziran u području opće prakse. Komercijalne. Oporezivanja Nepokretne imovine, ugovori, osiguranje i bankarskog prava. Stranih Investicija Međunarodne Financijske TransakcijeŠkola Parker stranih i komparativnog prava, Columbia university, New York.

Sveučilište u Sao Paulu (bachelor prava)

Udruga Pravnika U Sao Paulu. Američka gospodarska komora u Brazilu (pravni savjetnik i predsjednik Odbora za zakonodavstvo, i).